วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล

 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล ณ กศน.ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมนำนักศึกษาเข้าร่วมถ่ายทอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน NAKA MODEL

 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นำนักศึกษาเข้าร่วมถ่ายทอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน NAKA MODEL เพื่อถ่ายทอดรายการเรียนนอกรั้ว ของสถานนีโทรทัศน์ช่อง ETV ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29-30 เมษายน 256

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง


กศน.ตำบลในเมือง ประกาศรับสมัครนักศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับประถม/ ม.ต้น /ม.ปลาย และปวช. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นะคะ สนใจติดต่อสอบถามได้ ที่กศน.ตำบลในเมือง 086-8609930 หรือโทรสอบถามได้ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม 042-512119