ปราชญ์/ภูมิปัญญา

นางพวงทอง   สีหนาถ
ปราชญ์เพื่อความมั่นคง
ภูมิปัญญาสาขา  หมอดิน น้ำหมักชีวภาพ การย้อมผ้าอาบน้ำฝน
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

นางวาสนา  ปิ่นประดับ
ภูมิปัญญาสาขา  ด้านงานหัตถกรรม การทำผ้าด้นมือ การทำกระเป๋าสตางค์ การทำกระเป๋าสุภาพสตรี
การทำเป้อเนกประสงค์ การทำซองใส่โทรศัพท์  การทำซองใส่แว่นตา

นางอัฐพร  สิทธิโส
ภูมิปัญญาสาขา  ด้านงานหัตถกรรม การทำดอกกันเกรา การจัดดอกไม้สด แห้ง
การทำพรมเช็ดเท้า การทำผ้าเช็ดมือ

นางอารีรัตน์  พ่อบุตรดี
ภูมิปัญญาสาขา  การทำงานใบตอง  การทำพานบายศรี

นางสาววนัญชน์ญา  ใจใส
ภูมิปัญญาสาขา  การทำก๊าซชีวภาพ
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การทำน้ำหมักชีวภาพ

นางจุฑาพร  รัตนโยธิน
ภูมิปัญญาสาขา  ศูนย์สาธิตการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจโดยการปลูกพืชผักเพื่อการบริโภคและจำหน่าย
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนม

นางฉลาด  พลค้อ
ภูมิปัญญาสาขา  การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การทำน้ำหมักชีวภาพ

นางคำถนอม  ศรีษะ
ภูมิปัญญาสาขา  การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การทำน้ำหมักชีวภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น