วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน google classroom ณ กศน.ตำบลในเมือง


วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน google classroom ณ กศน.ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี กิตติมา ตัณฑวรา, กำลังนั่ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชาเนื่องในเทศกาลประเพณีวันเข้าพรรษา ณ ชุมชนวัดสารภาณนิมิต


วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชาเนื่องในเทศกาลประเพณีวันเข้าพรรษา ณ ชุมชนวัดสารภาณนิมิต อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง กิตติมา ตัณฑวรา และ Pantip Kaewbudta, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี กิตติมา ตัณฑวรา, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, รวมถึง กิตติมา ตัณฑวรา, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

กศน.ตำบลในเมือง รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562


วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลในเมือง รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ขอขอบคุณคณะนิเทศสาย 2 ที่ให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงาน กศน.ตำบล

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง กัลยาณี หอมสุด, ผู้คนกำลังนั่ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง กัลยาณี หอมสุด, ผู้คนกำลังนั่ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสภาการศึกษา มาศึกษาดูงานสถานศึกษา

วันที่10 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลในเมือง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสภาการศึกษา มาศึกษาดูงานสถานศึกษา นำโดยนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษาและนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Wanida Promkaew, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 8 คน, รวมถึง ฟ้าใส ยายสกาย, คนที่ยิ้ม

ร่วมประชุมโครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้งกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง


วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ร่วมประชุมโครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้งกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยศส.ปชต. ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ และร่วมกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ฝูงชน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 28 คน, รวมถึง Pimpraphai Kudv, Naruemol Mokmeechai และ Cha Walkman, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 11 คน, รวมถึง Cha Walkman และ Supontip Harat, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 8 คน, รวมถึง ฉวีวรรณ กัลยาเขียว, Pimpraphai Kudv, หงษา ปักสังคะเนย์, Supontip Harat และ Cha Walkman, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

กศน.ตำบลในเมือง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนgoogle classroom


วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลในเมือง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนgoogle classroom ณ กศน.ต.ในเมือง จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จักรยานทางไกลนานาชาติ


วันที่ 28 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จักรยานทางไกลนานาชาติลุ่มน้ำโขง THE GREAT MEKONG BIKE RIDE 2019 ระยะทาง10 กม. ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Suwaphich Thongphoklang และ ปวีณา ดอกบัวหลวง, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, รวมถึง อนันต์ ทุมอ้ม, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง รัชนีกร บุโพธิ์ และ อัฐพร สิทธิโส, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, รวมถึง ปวีณา ดอกบัวหลวง และ Suwaphich Thongphoklang, สถานที่กลางแจ้ง

กศน.ตำบลในเมือง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน google classroom


วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลในเมือง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน google classroom ณ กศน.ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, รวมถึง ภัคจิรา เพชรนนท์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

คณะทีมงานกลุ่มโซน1 สำรวจข้อมูลพื้นที่บ้านคำเตย หมู่5 โครงการเมืองแห่งการเรียนรู้


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะทีมงานกลุ่มโซน1 สำรวจข้อมูลพื้นที่บ้านคำเตย หมู่5 โครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยืน

  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, รวมถึง Pimpraphai Kudv, ผู้คนกำลังยืน

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง สุรภา พลราชม, สถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 8 คน, รวมถึง Thassanee Wongya, น้อย ฃันธิวัตร์ และ หงษา ปักสังคะเนย์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษาและประชาชนทั่วไป อบรมโครงการ 1อำเภอ 1อาชีพ


วันที่24-25 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษาและประชาชนทั่วไป อบรมโครงการ 1อำเภอ 1อาชีพ หลักสูตรการทำของชำร่วย ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 19 คน, รวมถึง ลูก แม่ยอ, หน่อย ปริยาภัทร, อัฐพร สิทธิโส และ จิตราวดี เสนานิมิต, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, รวมถึง Supontip Harat, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง ลูก แม่ยอ, Tanomjit Srikongpan และ จิตราวดี เสนานิมิต, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 9 คน, รวมถึง เอื้องอุมา แซ่ย่อง, กัลยาณี หอมสุด และ ภัคจิรา เพชรนนท์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน


วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ร่วมประชุม โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องจัดเลี้ยงมีคาแอล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 12 คน, รวมถึง Cha Walkman, Suphaporn Joomwong, Wanida Sopha, หงษา ปักสังคะเนย์ และ Pimpraphai Kudv, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, รวมถึง กัลยาณี หอมสุด, Supontip Harat และ ภัคจิรา เพชรนนท์, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

กศน.ตำบลในเมือง เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการติดตามผลการดำเนินงาน


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลในเมือง เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่3-4 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน. อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ Suwimol Kamhaengpol, ตาราง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, สถานที่ในร่ม

  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ตาราง และสถานที่ในร่ม à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, รวมถึง ภัคจิรา เพชรนนท์ และ หงษา ปักสังคะเนย์, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม