วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล

 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล ณ กศน.ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมนำนักศึกษาเข้าร่วมถ่ายทอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน NAKA MODEL

 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นำนักศึกษาเข้าร่วมถ่ายทอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน NAKA MODEL เพื่อถ่ายทอดรายการเรียนนอกรั้ว ของสถานนีโทรทัศน์ช่อง ETV ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม