วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง สุรภา พลราชม, สถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 8 คน, รวมถึง Thassanee Wongya, น้อย ฃันธิวัตร์ และ หงษา ปักสังคะเนย์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษาและประชาชนทั่วไป อบรมโครงการ 1อำเภอ 1อาชีพ


วันที่24-25 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษาและประชาชนทั่วไป อบรมโครงการ 1อำเภอ 1อาชีพ หลักสูตรการทำของชำร่วย ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 19 คน, รวมถึง ลูก แม่ยอ, หน่อย ปริยาภัทร, อัฐพร สิทธิโส และ จิตราวดี เสนานิมิต, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, รวมถึง Supontip Harat, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง ลูก แม่ยอ, Tanomjit Srikongpan และ จิตราวดี เสนานิมิต, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 9 คน, รวมถึง เอื้องอุมา แซ่ย่อง, กัลยาณี หอมสุด และ ภัคจิรา เพชรนนท์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน


วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ร่วมประชุม โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องจัดเลี้ยงมีคาแอล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 12 คน, รวมถึง Cha Walkman, Suphaporn Joomwong, Wanida Sopha, หงษา ปักสังคะเนย์ และ Pimpraphai Kudv, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, รวมถึง กัลยาณี หอมสุด, Supontip Harat และ ภัคจิรา เพชรนนท์, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

กศน.ตำบลในเมือง เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการติดตามผลการดำเนินงาน


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลในเมือง เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่3-4 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน. อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ Suwimol Kamhaengpol, ตาราง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, สถานที่ในร่ม

  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ตาราง และสถานที่ในร่ม à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, รวมถึง ภัคจิรา เพชรนนท์ และ หงษา ปักสังคะเนย์, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม


กศน.ตำบลในเมือง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน google classroom


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลในเมือง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน google classroom ณ กศน.ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สำรวจข้อมูลพื้นที่บ้านคำเตย หมู่5 โครงการสังแห่งการเรียนรู้ตำบลคำเตย


วันที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะทีมงานกลุ่มโซน1 สำรวจข้อมูลพื้นที่บ้านคำเตย หมู่5 โครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยืน, สนามบาสเก็ตบอล และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ สถานที่กลางแจ้ง

ร่วมโครงการ คบจ.นครพนม รวมพลังส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม


ในภาพอาจจะมี 1 คน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง


วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ร่วมโครงการ คบจ.นครพนม รวมพลังส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 11 คน, รวมถึง Suphaporn Joomwong, ภัคจิรา เพชรนนท์ และ Pimpraphai Kudv, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, รวมถึง Phanomsak Unboon, Naruemol Mokmeechai, Pimpraphai Kudv และ Suphaporn Joomwong, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Pimpraphai Kudv, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา


วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยพล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ผบ.บก.ควบคุมศป.ปส.ทภ.1/ศอ.ปส.ชอน.ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบล
กุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 
ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Supontip Harat, คนที่ยิ้ม, ภาพเซลฟี่ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, รวมถึง Pimpraphai Kudv, คนที่ยิ้ม
                                  à¹„ม่มีคำอธิบายรูปภาพ 

                                  à¹„ม่มีคำอธิบายรูปภาพ

กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเดินซิล Big Cleaning ทุกเช้าวันอาทิตย์


วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเดินซิล Big Cleaning ทุกเช้าวันอาทิตย์ร่วมกับนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและนายนิวัติ เจียร์วิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ณ ลานคนเมืองถึงวัดกลาง จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, มหาสมุทร และสถานที่กลางแจ้ง

กศน.ตำบลในเมือง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนgoogle classroom


วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลในเมือง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนgoogle classroom ณ กศน.ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธ


วันที่ 12 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธ ณ วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 20 คน, รวมถึง สมพร โยธาศรี, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง สมพร โยธาศรี, สถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ลูก แม่ยอ, กิตติมา ตัณฑวรา และ Siriporn Sirawong, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง กิตติมา ตัณฑวรา, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 12 คน, รวมถึง หงษา ปักสังคะเนย์, Siriporn Sirawong และ ภัคจิรา เพชรนนท์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

นำนักศึกษาเข้าร่วโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ เยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลในเมือง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ เยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ณ วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง ภัคจิรา เพชรนนท์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม