ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลด้านประชากรจำนวนประชากรจำแนกตามเพศและเขตพื้นที่ตำบลในเมือง 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม 


ที่
ชื่อชุมชน
จำนวน ครัวเรือน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย
หญิง
รวม
1.
วัดศิริพุทธาราม
152
77
75
152
2.
วัดทุ่งประชานารถ
177
153
161
314
3.
กกต้อง
513
500
569
1,069
4.
โพนบก
236
133
120
253
5.
ดอนเมือง 1
554
366
395
761
6.
ดอนเมือง 2
469
431
430
861
7.
วัดโอกาส 1
813
527
634
1,161
8.
วัดโอกาส 2
722
571
555
1,126
9.
วัดโพธิ์ศรี
401
239
289
528
10.
วัดศรีเทพประดิษฐาราม
283
261
282
543
11.
วัดกลาง
315
217
276
493
12.
วัดมหาธาตุ
273
269
339
608
13.
วัดพระอินทร์แปลง
231
294
305
599
14.
วัดอรัญญิกาวาส
813
679
753
1,432
15.
วัดป่าศรีสมพร
116
153
131
284
16.
วัดสารภาณนิมิตร
794
649
629
1,278
17.
น้อยใต้
405
411
418
829
18.
ศรีเทพทุ่ง
245
287
320
607
19.
หมู่บ้านอัมพร 2
272
151
163
314
20.
หมู่บ้านเอื้ออาทร
321
222
249
471
รวม
8,105
6,590
7,093
13,683


                                                                                     หมายเหตุ   สถิติปีงบประมาณ 2562ข้อมูลทั่วไปของชุมชุน 

           ชื่อ  กศน.ตำบลในเมือง  สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม   ที่ตั้ง/การติดต่อ ตั้งอยู่ 2  ถนนราชทัณฑ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042-512119 โทรสาร 042-511521 เว็บไซต์  http://naimouang.blogspot.com.สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม

       (1)    สภาพทางกายภาพของชุมชน   

         เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีพื้นที่ 24,125 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่  3  ตำบล
1.)  ตำบลในเมือง  2.)  ตำบลหนองญาติบางส่วน  3.)  ตำบลอาจสามารถบางส่วน
      เป็นพื้นที่เนินสูงและที่ราบตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงตรงข้ามกับเมืองท่าแขก  แขวงคำม่วน  ทิศเหนือจดบ้านอาจสามารถ  ตำบลอาจสามารถ  ทิศใต้จดบ้านหนองจันทร์  ตำบลท่าค้อ  ทิศตะวันออกจดแม่น้ำโขงถึงกึ่งกลางแม่น้ำโขง  ตำบลในเมือง  และทิศตะวันตกจดกับบ้านภูเขาทอง  ตำบลหนองญาติ   อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  จังหวัดนครพนมตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน) ของประเทศไทย  มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองท่าแขก  แขวงคำม่วน  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว  ลักษณะเป็นแนวยาวเลียบตามฝั่งขวาของแม่น้ำโขง  ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่  16 – 18  องศาเหนือ  และเส้นแวงที่  104 – 105  องศาตะวันออก  มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดนครพนม  ประมาณ  735  กิโลเมตร 
       (2)    ขนาดพื้นที่ 24,125 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่  3  ตำบล  ดังนี้
1.)  ตำบลในเมือง                           2.)  ตำบลหนองญาติบางส่วน
3.)  ตำบลอาจสามารถบางส่วน

  (3)    ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ  จรดกับบ้านอาจสามารถ  ตำบลอาจสามารถ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม
ทิศใต้  จรดกับบ้านหนองจันทร์  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก  จรดกับแม่น้ำโขงถึงกึ่งกลางแม่น้ำโขง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก  จรดกับบ้านภูเขาทอง  ตำบลหนองญาติ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น