วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29-30 เมษายน 256

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น